Pm2

פלטפורמה Pm2 Platformust

Pm2 הוא שמה של הפלטפורמה. מתודולוגיה מערכתית, הכוללת זרועות רבות המפעילות ותומכות בפלטפורמה של Platformust. הספרה "2" מסמלת את השילוב הייחודי של אנשי השירות המקצועיים, כדוגמת עורכי קורות החיים, המתרגמים, עורכי התמונות ועוד, המשלימים את שירותי האונליין תחת ניהול קפדני של כלל הפלטפורמה המאפשר הרחבת האפשרויות הגלומות במערכות אונליין באמצעות אופליין וכוח אנושי בצורה חלקה.

דף Platformust

דפי פרופיל

הדור החדש של אינטראקציה ממוקדת וזריזה כאחד באמצעות דפי Platformust - ללא תשלום.

כמות הדפים למשתמש אינה מוגבלת.

הדף נועד להציג אינפורמציה באופן המותאם לנמען, המקבל אותו באופן אוטומטי כקישור (לינק).

ניתן לערוך את תוכן הדף אף לאחר שנשלח, מה שמייתר את הצורך לשלוח הדף בשנית במידה וחלו בו שינויים.

צור דף

דף אישי

ניהול דפים וקו"ח

משמש להתקשרות בלחיצת כפתור עם משתמשים נוספים. מעין כרטיס ביקור דיגיטלי, המייתר את הצורך להקליד את פרטי השולח. לדוגמא, כאשר פונה למפרסם בעקבות מציאת עניין בתוכן מודעה המפורסמת במרקט.

צור דף אישי ללא תשלום

דף עסקי

ניהול דפים וקו"ח

חלון הראווה שלך- הצג את החברה, העסק או הפרויקט בדף המכיל את הפרטים החשובים ביותר. ניתן להקים מספר דפים לשימושים שונים. בנוסף, אפשר לשלוח את הדף העסקי בלחיצת כפתור, כמענה למפרסם מודעה במרקט, ולפנות למועמדים בדרך זו.

צור דף עסקי ללא תשלום

דף קורות חיים

ניהול דפים וקו"ח

דף קורות חיים הינו פורמט קורות חיים המאפשר להציג ניסיון תעסוקתי, השכלה וכישורים, על ציר הזמן. ניתן לייצר מספר גרסאות לשימוש מדויק יותר עבור הצעות עבודה שונות. היתרונות: ללא הגבלת תוכן | ניתן לשלוח למעסיק בלחיצת כפתור | זמין לעריכה ולהסתרה בכל עת שרוצים

צור דף קורות חיים עשיר ומגוון ללא תשלום