ניהול דפים

  1. אפשר בכל עת להסיר את הדף שיפורסם בדפי Platformust באתר דרך מרכז שליטת הדפים, ואף להסיר את הדף לחלוטין.
  2. מחיקת הדף לא תאפשר למקבל הקישור לצפות יותר בדף.
  3. בניגוד להתקשרות אלקטרונית באמצעות מסמך כדוגמת "וורד", עריכת הדף בפלטפורמה אפשרית בכל עת גם לאחר שליחתו.
  4. לניהול הדף לאחר הקמתו, יש לבחור בתפריט הראשי ב-הפלטפורמה > נהל דפים.