Pm2

Pm2 הוא שמה של הפלטפורמה. מתודולוגיה מערכתית, הכוללת זרועות רבות המפעילות ותומכות בפלטפורמה של Platformust. הספרה "2" מסמלת את השילוב הייחודי של אנשי השירות המקצועיים, כדוגמת עורכי קורות החיים, המתרגמים, עורכי התמונות ועוד, המשלימים את שירותי האונליין תחת ניהול קפדני של כלל הפלטפורמה המאפשר הרחבת האפשרויות הגלומות במערכות אונליין באמצעות אופליין וכוח אנושי בצורה חלקה.