תנאי השימוש באתר ופרטיות

תקנון פרטיות ותנאי השימוש באתר Platformust.com להלן (“התקנון”)

אתר Platformust.com (להלן “האתר”) הינו אתר אינטרנטי בבעלות קבוצה המורכבת ממומחים המגיעים מענף משאבי האנוש והייעוץ ארגוני, ומופעל על ידי צוות ייחודי ומגובש מתוך הקבוצה ממספר איזורים בעולם. בנוסף, נעזר צוות האתר במתכנתים, חברות שרותי אינטרנט וענן, אנשי שיווק ועוד, (להלן “החברה”) ומעניק מגוון שירותי ומוצרי תוכנה, ייעוץ ותוכן עבור מבקריו ו/או קוראיו ו/או לקוחותיו ו/או מבקשי השירות (להלן “המשתמש”) בתחומי ייעוץ ארגוני, עריכה ו/או תרגום של קורות החיים, גיוס עובדים וניהול משאבי אנוש ועוד.

החברה נעזרת מעת לעת ובמידת הצורך בשירותי מומחים ו/או מקצוענים מעולם העסקים והייעוץ העסקי באופן של התקשרות חיצונית הן לצורך השירותים שהינה מספקת והן לצורך קבלת תכנים ומאמרים. יחד עם זאת, האחריות בדבר קבלת המידע באתר כמדעי ו/או כמדויק ו/או כנחוץ ליישום ו/או הטמעת הייעוץ המועבר בתוכן האתר ו/או במוצרי החברה, הינה על המשתמש בלבד, והחברה לא תישא כל אחריות ביחס לתוכן המופיע באתר ו/או בכל נזק העלול להיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי, כתוצאה משימוש בו.

אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ את התכנים המופיעים באתר ללא אישור בכתב ובאופן מפורש מהחברה, וכן אין לעשות שום שימוש מסחרי ו/או פרסומי בתכנים המופיעים באתר. כל אלו נחשבים כקניינה הרוחני הבלעדי של החברה.

המשתמש באתר מתחייב כי לא יעלה לאתר, בכל אופן ו/או דרך ו/או אמצעי שהוא, כגון אפליקציה, פתיחת חשבון, תגובה, שימוש בכלי האתר השונים ועוד (להלן “הפלטפורמה”) כל תוכן פוגעני ו/או הכולל בתוכו לשון הרע ו/או בעל אופי אלים ו/או בעל משמעות גזענית ו/או בעל משמעות מינית זולה ו/או בוטה, ו/או תוכן, תמונה או על פרט אשר אין למשתמש זכויות קניין רוחני בלעדי עליו ובכלל זה, תוכן ו/או תמונות ו/או קבצים דיגיטליים אחרים המכילים מידע מהסוג האמור או אחר.

זכותו המלאה של האתר לאשר או להסיר, מכל סיבה שהיא, כל תוכן המועלה בו מצד המשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר המעלה מודעות בתחום התעסוקה לרבות תגובות ו/או הצעות עבודה ו/או חיפוש עבודה ו/או קורות חיים, ללא כל הודעה או התראה מראש. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי ביכולתה לבדוק בכל זמן נתון כי תנאי האתר מיושמים על ידי המשתמשים. אי לכך, במידה ותנאי האתר מופרים, ו/או במידה ויועלו מודעות שאינן מאושרות על ידי האתר, החברה תדאג להסירן כאמור ללא כל התראה מראש, כאשר כל עיכוב בהסרת תוכן שכזה אינו מקיים את הסכמת החברה להצגתו, אף אם יימצא באתר זמן ממושך מבלי שצוות האתר יתן על כך את דעתו ויפעל להסרת הצגתו.

פרטיות

החברה מתחייבת שלא לעשות שום שימוש מסחרי ו/או פוגעני כלשהו בתוכן הנמסר לה על ידי מבקש השירות, במסגרת הענקת שירותיה, כגון שירות עריכת קורות חיים ו/או תרגומם, פרסום משרות והצעות עבודה של משתמשי האתר וכיוצ”ב.

החברה מבקשת לשמור על פרטיות משתמשי האתר ולא לפגוע בפרטיותם. אי לכך, החברה מתחייבת לשמור על פרטי המשתמשים ולא להעבירם לצד שלישי. זאת, אלא אם ח”ו תיאלץ לעשות כן על-פי חוק.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתוני גלישה באתר, במטרה לשפר את תוכנו וכן את השירותים שמעניקה החברה במסגרתו. איסוף מידע נעשה על ידי חברת Google, אשר מקפידה על שמירת המידע, ורגולציות נוספות על פי המדינה הספציפית ממנה מגיעים הגולשים. יחד עם זאת, אין החברה אחראית על המידע הצבור בשרתי חברת Google במסגרת הגלישה באתר.

החברה מתחייבת שלא לפרסם ו/או להשתמש בתוכן המשתמש, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני ופרטים נוספים בלי הצהרת רשות מצדו. יחד עם זאת המשתמש מאשר לחברה לפנות אליו באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת אותה מסר לחברה בזמן הרישום לאתר ו/או לאחד משרותי האתר, כדי לעדכן את המשתמש על עצם הרישום ו/או כל מידע חשוב אחר במועד מאוחר יותר, בהקשר להתקשרות עם האתר ו/או בהקשר לקבלת שירותים ו/או מוצרים המוצעים בו.

החברה תבקש לכבד את רצון חלק מכותבי התוכן באתר המבקשים להישאר בעילום שם. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשמור על פרטיות מגייסי כח אדם ו/או המעסיקים ו/או הכותבים המפרסמים באתר. מדיניות זו תחול גם כלפי משתמשים המעוניינים לפרסם הצעות עבודה ו/או משתמשים המבקשים להציע עצמם למשרות באופן אנונימי עד כמה שניתן. החברה תשתדל בתחום המקובל לתווך בנאמנות בין בעל קורות החיים האנונימיים לבין מציע המשרה, אולם אינה לוקחת כל אחריות באם המידע לא הועבר תוך פרק זמן מוגדר ו/או מסוים ו/או אם הושג על ידי אחד מהצדדים באופן אחר ו/או כלשהו.

שירותים והגבלות

בפני המשתמש בפלטפורמה במדור “קורות חיים עריכה ותרגום” עומדת האפשרות להתיר לפרסם מידע אישי אודותיו באתר (קרי, מסמך קורות החיים המעודכן) לצורך חשיפה עבור מגייסים ו/או מעסיקים. אי לכך, אין החברה אחראית כי המידע הנמסר על ידי המשתמש הינו מקורי ו/או אמתי. החברה אינה מוודאה את הפרטים ואינה בהכרח עוקבת אחר המשתמש באתר, כשם שכל מסמך פיזי ו/או דיגיטלי של קורות חיים המגיע בכל דרך למגייס מועמדים לתעסוקה ו/או מעסיק פוטנציאלי ו/או מי מטעמו אינם בהכרח עוברים כל תהליך של אימות פרלימינרי. כמו כן, בפני המשתמש עומדת האפשרות אף לפרסם את קורות חייו באופן אנונימי, בהתייחס לאמור בתקנון זה וכמצוין באתר.

לאתר לא תהא כל אחריות בדבר אמיתות המודעות בתחום הצעות עבודה, ו/או בקשות עבודה, ו/או פרסומות ממומנות המפורסמות בו על ידי צד שלישי (להלן “המודעות”). האחריות בדבר אמיתות המודעות ו/או קורות חיים שיפורסמו באתר על ידי חברות ו/או מנהלי גיוס ו/או משתמשים (העונים להגדרה ו/או המגדירים את עצמם לצורך שימוש באתר כמועמדים לעבודה ו/או כמחפשים עבודה) אשר הורשו לקבל גישת כניסה לאתר ולפרסום בו ללא בדיקת רקע ו/או אימות זהות המשתמש, הינה באחריותו הבלעדית של הגורם המפרסם ועל המשתמש במידע לערוך את כל הבדיקות המקובלות כדי לוודא ולאמת את הפרטים בדיוק כפי שהיה עושה בכל מקום אחר לרבות, אך לא רק, פרסומים מעין אלו ו/או הצעות מכל סוג המפורסמות ברשתות החברתיות ו/או אפליקציות בטלפונים ניידים חכמים.

עריכת קורות חיים נעשית על פי ידע, כישורים נדרשים וניסיון מעשי בתחום, אולם אין באחריות החברה יכולת ו/או אפשרות להבטיח כי עריכת קורות החיים תקדם את המועמד המבקש את עריכת המסמך בכל דרך שהיא ו/או תהווה כהבטחה כי הוא יתקבל לעבודה בכל תחום שהוא. כמו כן, אין סיבה מעין זו מהווה עילה להחזר התשלום עבור עריכת מסמך קורות החיים, לרבות דרישה כזו מחברת האשראי ו/או הסליקה ו/או PayPal.

מזמין שירות כתיבה ו/או עריכה ו/או תרגום מסמך קורות חיים מהחברה, מוותר בזאת על כל טענה מכל סוג שהיא כלפיה, לרבות כספית, ו/או כל נזק שלכאורה נגרם לו, על ידי התוכן ו/או על ידי הזמן שלקח לצוות החברה ו/או לגורמים החיצוניים העוסקים במלאכה, כדי לערוך המסמך.

החברה רשאית להוסיף ו/או להשמיט פרטים במהלך עריכת מסמך קורות החיים, על פי שיקול דעת העורך. אולם החברה לא תמציא כיש מאין פרטים בלתי מבוססים ו/או שגויים לחלוטין לעומת הנמסר לה על ידי מבקש השירות. החברה תוסיף פרטים במידת הצורך כאשר הבינה מהמשתמש כי תחום אחריות ו/או תפקיד כגון המוסף על ידה אכן התרחש ו/או בוצע ו/או נדרש מתוקף תפקיד כלשהו אותו ביצע המועמד, ועליו תפרט על פי הצורך. לחברה אין כל אחריות במידה ופרטים שמסר לה המשתמש לצורך עריכה, התבררו על ידי משתמש אחר ו/או כל גורם אחר כלא נכונים בעליל, ו/או חלקם של הפרטים שגוי ו/או מוגזם.

החברה תשקול להוסיף פרטים (באישור המועמד ובהנחה כי אישורו מהווה הסכמה כי הינם נכונים) על מנת להתאים את נפח תוכן פריט מסוים במסמך קורות החיים, במידת הצורך בלבד, ו/או בשל צורך לפרט ו/או מסיבה אסתטית ו/או מסיבה מקצועית כזו או אחרת ו/או מטעמי יצירת הרושם הרצוי של מסמך קורות החיים, על מעסיק פוטנציאלי ו/או כזה העשוי לתרום למשתמש, לדעת עורכי התוכן של האתר, ו/או מי מטעמה.

בעצם הזמנת השירות, המשתמש מוותר על כל טענה שמא התווסף ו/או הושמט דבר שלדעתו היה ו/או לא היה ראוי להופיע במסמך קורות החיים אותו ערכה החברה עבורו. המסמך הערוך נשלח למשתמש חזרה במסמך "וורד" (Microsoft Word) (להלן "המסמך") באופן שהוא יכול לערוך בו שינויים נוספים, כל אימת שיחפץ בכך ללא כל הגבלה. כמו כן השירות ניתן, על פי רוב, תוך יצירת קשר עם המשתמש, כגון הטופס המיועד לשליחת פרטים ומסמכי קורות חיים לעריכה באתר, ובו אפשרות לפרט דרישות ספציפיות בדבר שירות העריכה (ו/או התרגום). למען הסר ספק, הימנעות החברה מהוספת פרטים במהלך עריכת קורות החיים של המשתמש, אותם שלח המשתמש, קרי הטופס שקיבלה ממנו ו/או העביר לה בכל דרך אחרת, הינה על פי שיקול דעתה הבלעדי. רצה המשתמש בכל זאת להוסיף תוכן על פי שיקול דעתו, יכול כאמור לעשות זאת בנקל, לכשיקבל את המסמך הערוך לרשותו.

אבטחת מידע

החברה מפעילה מגוון אמצעים על מנת לאפשר רישום וגלישה בטוחים באתר. יחד עם זאת, אין החברה אחראית על כל נזק ו/או פגיעה שעלולים להיגרם למשתמש באתר ו/או בשירותי החברה, בעקבות תקלת אבטחה ו/או כל פעולה בעלת אופי זדוני כלשהו מצד גורמים חיצוניים ו/או עוינים. במקרה מסוג זה, החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להבטיח המשך התקשרות תקינה ובטוחה עם המשתמש.

כאמור, כבכל מערכת טכנית קיים חשש כי המידע הדיגיטלי עלול לזלוג, אף כזה המוגן על ידי סיסמה. אי לכך, היה וכל זליגת מידע אישי מהאתר, שלא באישור ו/או בידיעת מפעיליה, יגרום נזק למשתמשי האתר ו/או מבקרי האתר אף בדיעבד, (על ידי אמצעים כגון פישינג ו/או סוס טרויאני וכיוצ”ב כולל התקפות סייבר על ידי גורמים המכונים האקרים) החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמשים ו/או למבקרי האתר עקב כך.

הבהרות נוספות

השימוש באתר בין אם בדרך של גלישה ללא הרשמה ובין בדרך של הרשמה ושימוש בפלטפורמה, מהווה הסכמה גורפת לכל תנאי תקנון זה. היה והחליט המשתמש בכל שלב שהוא, כי הוא אינו מקבל את התקנון במלואו, באחריותו להתנתק ו/או לצאת מהאתר מידית. למען הסר ספק, המשך שימוש באתר אף אם המשתמש אינו מקבל את התקנון כולו ו/או את חלקו, הינו כהסכמה גורפת לכל תנאי השימוש בו, ולהסרת כל חובה על פי חוק ועל פי כל עניין אחר, מבעלי האתר, מספקי השירות וממשתמשים אחרים, על זליגת מידע אישי עקב ענייני אבטחה וכל שאר תנאים והגבלות כמפורט בתקנון.

החברה אינה מתחייבת כי תוכן המופיע במסמך קורות חיים לאחר שנערך ו/או תורגם, יופיע כמוצר ייחודי עבור משתמש יחיד בלבד, וייתכן כי התוכן המקצועי, קרי, פירוט תפקיד ותחומי אחריות, ייכתבו באופן דומה ואף זהה לחלוטין, על פי הצורך, במסמכי קורות חיים ערוכים ו/או מתורגמים של משתמשים נוספים באתר.

החברה אינה מתחייבת כי תתעדכן באופן תמידי ובלתי פוסק לגבי שמות וכינויים עדכניים בשוק העבודה, ובהם אופן התרגום העדכני ביותר של תפקידים העשויים להתעדכן מעת לעת, במידה ונוצר ו/או הומצא שם ו/או כינוי ו/או קיצור חדש המתאר תפקיד ו/או תחום אחריות כלשהו, אותו התחייבה לתרגם עם הסכמתה על העסקה עם המשתמש.

האחריות למסירת פירוט מלא ככל הניתן של כל הפרטים הנדרשים לכתיבה ו/או לעריכה ו/או לתרגום של מסמך קורות החיים באמצעות הפלטפורמה, במהלך תהליך הגשת מסמך קורות החיים לעריכה, הינה על המשתמש, מבקש השירות בלבד. אין לצפות מהחברה לשער מעצמה ו/או לנחש ו/או להסיק דבר מתוך דבר, אלא אם כן הדברים נמסרו לה באופן פרטני. יחד עם זאת, לחברה אין כל אחריות להשמטה בין אם על דעת העורך או כתוצאה מכל סיבה שהיא, של כל פרט במסמך קורות החיים הערוך, ואין בכך כל עילה לבקשה להחזר כספי.

על פי שיקול דעתה הבלעדי, החברה תבדוק ותחליט בהתאמה אם יש מקום לערוך שוב את קורות החיים לאחר שהמשתמש עדכן פרטים נוספים - לאחר שכבר נמסר לו הנוסח הסופי. למען הסר ספק, לא מדובר בהסכמת החברה לבקשה לעריכה נוספת של פרטים קיימים באופן שונה, אלא לבקשת עריכה מחודשת בתוספת פרטים חדשים לחלוטין שלא צורפו במועד הזמנת השירות.

ההצטרפות לחלק משירותי האתר נעשית באמצעות רישום לאתר והשארת מספר פרטים אישיים הכרחיים בו באמצעות טופס הרשמה לצורך זיהוי וניהול חשבון המשתמש, כאשר במקרה של ביצוע עסקה כספית, המשתמש יעביר לחברת הסליקה את אמצעי התשלום. כל עוד אמצעי התשלום כברירת המחדל באתר נעשה באמצעות חברת PayPal אזי, האחריות כי יועבר התשלום לחשבון החברה ב-PayPal מוטלת באופן בלעדי על המשתמש ועל חברת הסליקה בהתאמה. במידה והתשלום לא יועבר לחברה מכל סיבה, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק שירות עד לקבלת התשלום בדרך אחרת. החברה תעדכן את המשתמש במידה והתשלום לא עבר ובפרטי התקלה ככל שיימסרו לה. החליטה החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי להעניק שירות למשתמש למרות כי התשלום לא הועבר, אין בכך משום הודאה כי החברה מוותרת על התשלום ו/או כי החברה הסירה את האחריות מהמשתמש לכסות את התשלום המגיע לה בדרך של אמצעי תשלום חלופי ו/או מוותרת על הצורך של המשתמש לנסות שוב לשלם עבור השירות דרך PayPal או דרך אמצעי תשלום אחר ומקובל על פי שיקול דעתה של החברה.

החברה אינה מקבלת מחברת הסליקה ו/או מבקשת מהמשתמש להזין לפלטפורמה את פרטי כרטיס האשראי ו/או את פרטי חשבון ה-PayPal שלו, למעט במקרים מסוימים בהם תשלח חברת הסליקה, כחלק מאישור התשלום, את פרטי המשלם כגון שם מלא וכתובת הדואר האלקטרוני שלו. שלו. כל האחריות לשמירת מידע זה הוא על החברות שבאמצעות שירותיהן מועבר התשלום, כלומר, ולמען הסר כל ספק, החברה אינה אחראית לכל מה שקורה בחברת סליקת התשלום. אי לכך, המשתמש מוותר על כל טענה כנגד החברה באם ייגרם לו נזק כלשהו על ידי חברת PayPal ו/או חברת האשראי ו/או כל גורם הקשור לתהליך סליקת התשלומים.

החברה אינה מתחייבת שלא להחיל שינוי על אופן ואמצעי התשלום עבור שירותי החברה בעתיד ו/או על מחיר השירותים ו/או על אופי השירותים הניתנים באתר. כמו כן וכאמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתכנים המפורסמים באתר ו/או להסירם ללא כל התראה מראש.

למען הסר ספק: התרגום לאנגלית הינו בונוס ושירות חינמי למשתמשי האתר אשר שילמו עבור עריכת קורות החיים בעברית על פי התקנון. המשתמש יכול לבחור לעשות שימוש בנוסח המסמך המתורגם לאנגלית, או לבחור שלא לעשות במסמך כל שימוש על פי שיקול דעתו. לחברה אין כל אחריות ואין היא מחויבת לערוך ו/או לתקן את המוצר החינמי במסגרת השירות אשר כאמור אותו העניקה, קרי, המסמך המתורגם כבונוס למשתמש.

החברה תשקול בחיוב מחיקת חלק ו/או כל נתון ו/או פרט מידע של משתמש האתר הגלוי לציבור אם בחר לעשות כן. לדוגמה אך לא רק, פרסום קורות החיים לבקשת המשתמש ו/או פרסום בו הציע את עצמו כמועמד לעבודה ועוד, ו/או מידע הגלוי רק למשתמש לאחר כניסה באמצעות שם משתמש/כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה. זאת לאחר שנוצרה ו/או אושרה התקשרות בינה לבין המשתמש, במידה ותועלה בקשה מעין זו כלפיה מצדו. אולם אין החברה מתחייבת על פרק הזמן שפעולה כזו תיקח בפועל, ואין היא אחראית לכל עיכוב בהסרת המידע. כמו כן, אין החברה מתחייבת שלא לשמור כל פרט מפרטי תשלום במידה ויגיעו לידה דרך המשתמש, אם זה דרך מערכות האתר קרי, טפסים, או באמצעות דואר אלקטרוני, טלפון או כל אמצעי תקשורת אחר, אף שכאמור, בפירוש אינה מבקשת זאת באופן ישיר מהמשתמש ו/או באופן עקיף ללא ידיעתו. יחד עם זאת כאמור, אין החברה אחראית במידה ויזלוג מידע כלשהו לרבות אך לא רק, כל מידע אישי ו/או אחר שימסור המשתמש, במהלך כל אחד מדרכי הזנת הנתונים באתר, ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או דרך מסדי הנתונים (Data Base) ו/או עובד סורר של החברה, ובאופן גורף בכל דרך בה נעשית התקשרות בין החברה לבין משתמשי האתר, זאת במידה ובכל זאת יבחר המשתמש מיוזמתו להעביר מידע רגיש ו/או את פרטי אמצעי התשלום ישירות לחברה, מכל סיבה שהיא למרות שאין באתר כל דרישה לכך.

החברה תהא רשאית בכל עת לשנות כל פרט מתקנון החברה. במידה וישונה התקנון ובכך יימצא שינוי מהותי במדיניות הפרטיות של משתמשי האתר ו/או באופי השירותים, החברה תהא אחראית לעדכן זאת בדף אינטרנט זה (https://platformust.com/terms-conditions-privacy/ ‎) וכן תעשה מאמץ לעדכן את המשתמשים הרשומים באתר באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת הרשומה בחשבון המשתמש. אולם למען הסר ספק, כל אימת שמשתמש נמצא באתר ומשתמש בשירותיו, בכל צורה ואופן שהוא, הרי זה מהווה מצדו כהסכמה גורפת של כל המפורט בתקנון, ואף על קבלת אחריותו להתעדכן בשינוי התקנון מפעם לפעם.

התקנון, וכן תוכן האתר לרבות כתבות, כותרות, הוראות ואזהרות מערכת, מנוסחים בלשון זכר ו/או נקבה ו/או בלשון רבים, אך מכוונים ליחיד, לרבים ולשני המינים וכן מתייחסים גם לגופים מאוגדים כגון ארגונים ו/או חברות או כל ישות משפטית אחרת הבאה בהתקשרות מכל סוג ואופן עם החברה ו/או עם האתר.