אודות | Platformust

מקימי Platformust מגיעים מעולמות ה- HR החליטו להקים את האתר מתוך הבנה כי בשנים האחרונות הטכנולוגיה נוצלה לרעה, ונדמה כי נועדה על מנת למצות כל משתמש מבחינה כלכלית. מי שאינם כלכליים לרשת החברתית או לאתר ספציפי, עלולים למצוא את עצמם, גם אם לעתים מסיבה מוצדקת, במקרים רבים בשל תקנות הנאכפות באופן טכנולוגי ולא על ידי מנהלה שבוחנת את הדברים, בחוץ. כך, פוסטים, כתבות, תמונות ומשרות נחסמות לצפייה ומוגבלות לפרסום.

מוטו החברה הוא לחזור אחורה כדי לשעוט קדימה. כלומר, לשפר לאחור לזמנים בהם היה נח ויעיל להשתמש באינטרנט ומשם לפתח טכנולוגיה שתשמר יחד עם הקדמה המטאורית, את האיכויות הקלאסיות של האינטרנט, לצורך אינטראקציה תעסוקתית משופרת, גלובלית ופורייה.

חזון

להשאיר את האור ב- Platformust Labs דלוק, עד השעות הקטנות של הלילה.

כבר היום, עמלים המפתחים ב- Platformust על שיפור וייעול חוויית המשתמש, כאשר הכלים והמוצרים בפלטפורמה לאינטראקציה תעסוקתית, הם בהתאמה למוטו החברה ולמטרותיה: לחזור אחורה כדי לשעוט קדימה.

חזון Platformust הוא לייצר מטרייה שתיתן מענה למשתמש, באופן פשוט, ויחד עם זאת שתהא משוכללת וחכמה בצד המערכת, ותכלול מגוון אפליקציות שימושיות בתחום התעסוקה, הן בצד הפרסום וניהול הפרסום, הן בניהול המידע על ידי המשתמש היחיד, והן על ידי מעסיקים ומגייסים.

הרצון הוא להוסיף אפשרויות לתחום הניהול התעסוקתי, להפך מלחסום אותן. כך, במסגרת תפיסת הענן הרווחת כיום, לאפשר לכל גורם גישה לכלים באמצעותם ניתן לטפל בהליך התעסוקתי הרלוונטי, החל משלב הפרסום, יצירת הקשר וההתקדמות מול הגורם הרלוונטי, וכלה בכלים מעולם ה- HR שיאפשרו באופן חינמי למגייס האינדיבידואלי או למעסיק, שאינו מעוניין להיכנס להוצאות עתק, לנהל היבטים של אינטראקציה וניהול המשאב האנושי, בצורה יעילה מכל מקום וללא עלות.

ההבנה כי גיוס עובדים הוא נושא מהותי, מחייבת להתייחס למציאות הדינאמית הקיימת בשוק התעסוקה בצורה יעילה, בליווי כלים מותאמים, הן לנושא התחלופה של עובדים והן לניהול פרויקטים קצרי טווח, ללא צורך ברכישת מערכות ותוכנות מורכבות ויקרות אלא דרךPlatformust.

המטרה

לחזור אחורה כדי לשעוט קדימה. התקשרות פשוטה, ישירה ונוחה – בלי עיכובים ובלי חדירה אובססיבית לפרטיות.

צעד אחורה

המטרה היא לשפר את חוויית המשתמש לימים בהם הכל היה קל ופחות מסורבל, ברור ופחות מסובך ובדיעבד אפילו מהיר יותר. פחות חודרני ומעיק בהרגשה כי כל אתר עוקב אחר כל פעילות, ובתוך כך, מייצר הגבלות באמצעות AI, שאינן בהכרח מטיבות עם המשתמש.

לשעוט קדימה

המערכת פשוטה ונוחה, מאפשרת כללים פחות נוקשים מהנהוג כיום ברשתות השונות ובאתרים המספקים שירותים. לגופו של עניין, משתמשי האתר מחפשים לפרסם את הצעתם לכלל, בכל דרך אפשרית ומתאימה. לשם כך, יש להשתמש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר כדי לנהל המערכת בצורה הטובה, המהירה והיעילה, מבלי לעשות שימוש לרעה ביכולות טכנולוגיות ובמידע כדי להצר צעדי המשתמשים באצטלה כי זה לטובתם ולטובת כלל הציבור. המיקוד- אינטראקציה תעסוקתית.

המטרה שלנו היא להתמקד בעולם התעסוקה תוך שיפור הכלים הקיימים והוספת כלים נוספים, המצוינים בחזון החברה, ולא לחרוג מתחום זה על מנת לקיים את המטרה שלנו כי כדי לשעוט קדימה מוכרחים תמיד לשפר לאחור, להביט ולראות מה קיים בהווה, אילו דברים טובים היו בעבר, ולא לרמוס אותם, ולו רק משום שהטכנולוגיה לכאורה דורשת, כופה או מאפשרת זאת.