אודות | Platformust

מוטו החברה הוא לחזור אחורה כדי לשעוט קדימה. כלומר, לשפר לאחור לזמנים בהם היה נח ויעיל להשתמש באינטרנט ומשם לפתח טכנולוגיה שתשמר יחד עם הקדמה המטאורית, את האיכויות הקלאסיות של האינטרנט, לצורך אינטראקציה תעסוקתית משופרת ופורייה.

חזון

להשאיר את האור ב- Platformust Labs דלוק, עד השעות הקטנות של הלילה.

כבר היום, עמלים המפתחים ב- Platformust על שיפור וייעול חוויית המשתמש, כאשר הכלים והמוצרים בפלטפורמה לאינטראקציה תעסוקתית, הם בהתאמה למוטו החברה ולמטרותיה: לחזור אחורה כדי לשעוט קדימה.

חזון Platformust הוא לייצר מטרייה שתיתן מענה למשתמש, באופן פשוט, ויחד עם זאת שתהא משוכללת וחכמה בצד המערכת, ותכלול מגוון אפליקציות שימושיות בתחום התעסוקה, הן בצד הפרסום וניהול הפרסום, הן בניהול המידע על ידי המשתמש היחיד, והן על ידי מעסיקים ומגייסים.

לאפשר לכל גורם גישה לכלים באמצעותם ניתן לטפל בהליך התעסוקתי הרלוונטי, החל משלב הפרסום, יצירת הקשר וההתקדמות מול הגורם הרלוונטי, וכלה בכלים מעולם ה- HR שיאפשרו למגייס או למעסיק, לנהל היבטים של אינטראקציה וניהול המשאב האנושי, בצורה יעילה מכל מקום.

המטרה

לחזור אחורה כדי לשעוט קדימה. התקשרות פשוטה, ישירה ונוחה – בלי עיכובים ובלי חדירה אובססיבית לפרטיות.

לשעוט קדימה

המיקוד- אינטראקציה תעסוקתית.

המטרה שלנו היא להתמקד בעולם התעסוקה תוך שיפור הכלים הקיימים והוספת כלים נוספים, על מנת לקיים את המטרה שלנו כי כדי לשעוט קדימה מוכרחים תמיד לשפר לאחור, להביט ולראות מה קיים בהווה, אילו דברים טובים היו בעבר, שניתן לשמר אותם ולהשתמש בהם מחדש באופן הנכון להיום, בעידן של קדמה וחדשנות.